עמוד ראשי | דבר ראש המחלקה | גלריית תמונות | מרצים | תכנית הכנס Finance Community הרשת המקצועית


ד"ר דורון קליגר, אוניברסיטת חיפה
הטרמה והתייחסות לסיכון בקבלת החלטות פיננסיות
המסלול האקדמי המכללה למינהל


פרופ' דורון סונסינו, בית הספר למינהל עסקים,
המסלול האקדמי המכללה למינהל
השפעות לא רלוונטיות בקבלת החלטות


ד"ר עופר עזר, אוניברסיטת בן גוריון
חשיבה יחסית עם מוצרים תחליפיים,האם היא קיימת עם בחירות אמיתיות?


ד"ר טל שביט, ראש המחלקה למימון,
בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל
השפעת סלידה מהפסדים על הפנסיה שלי

פרופ' יוסי יסעור, המרכז האקדמי רופין
על הדמיון בין ההחלטה לרצוח והשקעות בשוק ההון


פרופ' צביקה אקשטיין, משנה לנגיד בנק ישראל
מדיניות מוניטארית על רקע היציאה מהמשבר
להרשמה לכנס


בחסות    


לאתר הכנסים | לאתר המסלול האקדמי המכללה למנהל | finance community